Estudi de l’Escola d’Esquena de la Universitat d’Almeria Exercici físic, rendiment i salut laboral

José María Muyor Rodríguez

Patricia Ramírez Rodríguez

*Correspondència: José María Muyor Rodríguez josemuyor@ual.es

Idioma de l’original

Citació

Muyor Rodríguez, J. M., & Ramírez Rodríguez, P. (2009). Back of School study from the University of Almería. Physical exercise, performance and work health. Apunts. Educación Física y Deportes, 96 14-21.

395Visites

Resum

Objectiu: Avaluar els efectes de l’Escola d’Esquena (EE) de la Universitat d’Almeria en la percepció del rendiment laboral, de la condició física i la salut raquídia dels seus treballadors quan acudeixen al programa esmentat. Metodologia: Es va desenvolupar un programa d’exercici físic amb una durada de 3 mesos amb una freqüència de 2 dies per setmana i 30 minuts per sessió a 56 treballadors de la Universitat d’Almeria (n = 56), que majoritàriament, tenien àlgies raquídies i que van formar el grup de l’Escola d’Esquena. Es van realitzar exercicis d’estiraments (actius i passius), de força i de conscienciació postural. Els resultats van ser avaluats al final del període d’intervenció mitjançant un qüestionari autoadministrat. Resultats: S’ha comprovat que els subjectes que van participar en l’EE de la Universitat d’Almeria durant els 3 mesos d’intervenció, van millorar la seva percepció en l’augment de la condició física general (81 %), en la tonificació muscular (81 %), en l’autonomia en la realització dels exercicis (95 %), en el canvi dels hàbits d’higiene postural (76 %), en la millora de les aptituds físiques per a la realització de les seves funcions laborals (81 %), en la influència positiva per al rendiment laboral (76 %), en la millora psicològica per afrontar la jornada laboral de manera més positiva (81 %); també han comentat les  experiències viscudes en l’EE amb altres companys de treball (100 %), i tornarien a l’EE (100 %). Conclusions: L’EE de la Universitat d’Almeria ha contribuït positivament a la millora de la percepció del rendiment laboral, en la condició física i la salut dels treballadors que van participar en el programa esmentat.

Paraules clau: escola d’esquena, mal d’esquena, salut laboral.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2009