Estudi comparatiu de les proves eliminatòries i finals de 100 metres en nedadors andalusos de grups d’edat

Esther Morales-Ortiz

Raúl Arellano

Pedro Femia Marzo

Jordi Joan Mercadé Torras

*Correspondència: Esther Morales Ortiz esthermo@ugr.es

Idioma de l’original

Citació

Morales Ortiz, E., Arellano Colomin, R., Femia Marzo , P., & Mercadé Torras, J. J. (2009). Comparative study of semi-final and final series of 100m races in Andalucian Swimmers of age groups. Apunts. Educación Física y Deportes, 96, 76-83.

259Visites

Resum

L’estudi va tenir com a objectiu analitzar les possibles diferències en els resultats de les sèries eliminatòries i finals en les proves de 100 m, obtinguts durant els campionats Infantils d’Andalusia de Natació. Els nedadors pertanyien a la categoria de 13-14 anys femenina i 15-16 anys masculina. Van ser recollides diferents variables temporals i cinemàtiques: velocitat (V), freqüència de cicle (Fc), longitud de cicle (Lc) i índex de cicle (Ic) dels diferents estils: crol (C), esquena (E), braça (B) i papallona (P); es va realitzar una anàlisi comparativa segons gènere, estil de natació i eliminatòries o finals. Els resultats mostren que en aquestes  edats de competició s’obtenen diferències significatives entre gèneres i entre sèries eliminatòries i finals en les variables analitzades; les diferències entre l’edat i la variable Lc són les principals conseqüències de les diferències trobades entre ambdós gèneres.

Paraules clau: anàlisi competició, Freqüència de cicle, índex de cicle, longitud de cicle, velocitat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2009