Estudi comparatiu de la força explosiva i l’arquitectura muscular en quatre grups d’estudiants

David Aznar Chicharro

Tomás Delgado Blas

Luis M. Alegre

Xavier Aguado

*Correspondència: Luis M.ª Alegre Durán luis.alegre@uclm.es

Idioma de l’original

Citació

Aznar Chicharro, D., Delgado Blas, T., Alegre Durán, L. M., & Aguado Jódar, X. (2006). Comparative study of the explosive force and muscle architecture in four groups of students. Apunts. Educación Física y Deportes, 85, 46-55.

421Visites

Els objectius d’aquest estudi han estat descriure i comparar transversalment les característiques de l’arquitectura muscular i la força explosiva de les extremitats inferiors en quatre grups d’estudiants de Ciències de l’Esport, pertanyents a diferents cursos d’una mateixa facultat. La força explosiva va ser mesurada mitjançant els test de salt Squat Jump (SJ) i salt amb contramoviment (CMJ), mentre que l’arquitectura muscular dels músculs vast lateral, gastrocnemi lateral i gastrocnemi medial es va mesurar mitjançant ecografia. No es van trobar diferències significatives entre cursos en cap de les variables estudiades, excepte entre 3r i 4t en temps de vol i altura de vol del SJ. Els alumnes de 3r van mostrar els valors més alts de força explosiva, encara que aquests van ser una mica més baixos que els trobats en altres estudis. Les longituds relatives dels fascicles musculars eren similars, comparades amb altres estudis. Al nostre treball, analitzant el conjunt de la mostra, no trobem correlacions significatives entre cap variable de força i arquitectura muscular, cosa provocada possiblement per la influència d’altres factors en la producció de força muscular, com ara el tipus de fibra muscular o l’activació neural.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de julio de 2006