Estudi antropomètric de nedadors i waterpolistes de 13 a 16 anys

Assumpta Ensenyat Solé

Rosa Matamala Cura

Antoni Negro Claret

Idioma de l’original

Citació

Enseñat Solé, A., Matamala Cura, R., & Negro Claret, A. (1993). Estudio antropométrico de nadadores y waterpolistas de 13 a 16 años. Apunts. Educación Física y Deportes, 29, 12-17.

414Visites

Resum

En aquest estudi s’ha realitzat una exploració antropomètrica a un grup de nedadors i waterpolistes d’àmbit nacional de 13 a 16 anys, amb l’objectiu d’analitzar si hi ha diferències significatives entre tots dos grups d’esportistes, com també entre els grups estudiats i el somatotip de nedadors i waterpolistes adults. A partir de les mesures antropomètriques, s’ha valorat el somatotip i la composició corporal segons les tècniques proposades per Ross (1985). No s’han observat diferències significatives entre ambdós grups. Tampoc no s’han observat diferències significatives entre els practicants dels diferents estils de natació.

Paraules clau: Antropometría, natació, waterpolo.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1992