Estructura temporal i gestual del kinbol

Rafael Díaz Amate

Francisco Alcántara Moral

Gema Torres Luque

Amador Jesús Lara Sánchez

*Correspondència: Rafael Díaz Amate rdiazamate16@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Díaz Amate, R., Alcántara Moral, F., Torres Luque, G., & Lara Sánchez, A. J. (2015). Time and Gestural Structure of Kin-ball. Apunts. Educación Física y Deportes, 120, 36-42. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/2).120.05

431Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar l’estructura temporal del kinbol i quantificar el nombre de cops, jugades, punts i els tipus de contacte utilitzats, en cada període i partit. S’han analitzat 13 partits, corresponents a la fase de grups, semifinals i final del VII Campionat d’Espanya de kinbol. És un esport caracteritzat per l’execució d’esforços intervàl·lics d’intensitat mitjana-alta i de curta durada. Un partit de kinbol té una durada mitjana de 46 min aproximadament, i el ràtio temps de treball i temps de descans és d’1:1,51 i la durada mitjana per punt és de 12,07 s. Així, un partit de kinbol té un volum de 73 punts amb un total de 390 cops. Els tipus de cops utilitzats determinen que és un esport defensiu. Totes aquestes anàlisis ajuden a tenir un major coneixement d’aquesta disciplina esportiva per part dels entrenadors i jugadors per tenir un entrenament més específic.

Paraules clau: anàlisi gestual, anàlisi temporal, esports alternatius, metodología observacional.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 10 d'abril de 2014

Acceptat: 10 d'octubre de 2014

Publicat: 1 d'abril de 2015