Estratègies en la presa de decisió d’una jugadorai el seu entrenador en el rugbi femení d’alt nivell

Bernat Llobet i Martí

Idioma de l’original

Citació

Llobet i Martí, B. (2005). Strategies in a player's and a coach's decision taking in high level feminine rugby. Apunts. Educación Física y Deportes, 82, 76-83.

385Visites

Resum

Aquest estudi compara la representació del coneixement entre una jugadora de rugbi i el seu entrenador en relació amb la presa de decisió de l’obertura en atac des de segones fases. L’actual número 10 de la selecció anglesa femenina de rugbi i el seu entrenador analitzen, des del punt de vista de l’obertura (núm 10), 15 seqüències del partit Anglaterra-Espanya jugat a Barcelona durant la Copa del Món del 2002. L’anàlisi del protocol verbal dels subjectes posa al descobert que la jugadora genera més nombre total de conceptes que no pas l’entrenador. L’anàlisi de la jugadora es basa fonamentalment en associacions de condició-acció relatives a finalitats. En canvi, la representació del coneixement de l’entrenador se centra en condicions relatives a accions. Ambdós subjectes generen de forma similar conceptes de regulació i de correcció, amb una majoria de feedbacks positius. L’estructura del coneixement de la jugadora es manifesta més complexa, però la sofisticació dels conceptes s’assembla en tots dos casos. L’anàlisi crítica de les seqüències senceres revela que la jugadora és més severa en l’autocrítica que no pas el seu entrenador vers ella. En conclusió, tot i les diferències trobades entre subjectes, la jugadora i el seu entrenador demostren tenir patrons semblants de les estratègies de presa de decisió, cosa que podria ser deguda a una bona transmissió del coneixement de l’entrenador vers la jugadora.

Paraules clau: anàlisi del protocol verbal, Presa de decisió, representació del coneixement, rugbi.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2005