Estratègies de gestió de la pràctica esportiva al medi natural per al desenvolupament sostenible: un estudi de casos sobre governança i stakeholders

Eduard Inglés Yuba

*Correspondència: Eduard Inglés Yuba eduard.ingles@gencat.cat

Idioma de l’original

405Visites

Resum

La present tesi doctoral centra la seva atenció en l’anàlisi de les estratègies de gestió de la pràctica esportiva en zones naturals protegides. Consisteix en la identificació de les estratègies de gestió de la pràctica esportiva emprades pels diferents stakeholders implicats, així com de les característiques òptimes dels factors de la governança que les emmarca, per tal d’aconseguir el major grau de sostenibilitat possible dels territoris seleccionats. Les preguntes inicials a partir de les quals es desenvolupa tota la recerca són les següents: 1) Quines han estat les estratègies de gestió de la pràctica es-portiva emprades en els espais naturals pels diferents agents implicats (stakeholders)?; 2) Quines són les diferents formes de governança en les quals es produeixen les estratègies identifica-des?; 3) Quines són les característiques dels factors d’aquesta governança que determinen que es generi un major o menor grau de sostenibilitat en el desenvolupament del territori?, i 4) Quines conseqüències han tingut les diverses estratègies de gestió identificades sobre el grau de sostenibilitat del desenvolupament del territori?

Paraules clau: Desenvolupament sostenible, esport, governança, medi natural, stakeholders.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2014

Data de lectura: 22 de novembre de 2013