Estratègies d’afrontament

Guillermo Pérez

Idioma de l’original

Citació

Pérez Recio, G. (1987). Estrategias de afrontamiento. Apunts. Educación Física y Deportes, 09, 32-39.

360Visites

Resum

Tradicionalment, la psicologia ha mantingut en aparença bones relacions amb el món de l’esport i de l’activitat fisica en general. En cursos de formació d’entrenadors i professors d’educació física constantment s’insisteix en la importància de tot allò que deriva de la psique i en la comprensió de la conducta humana per arribar a ser un bon entrenador o professor. Valgui com a exemple d’aquesta valoració un petit comentari sobre els resultats d’una enquesta portada a terme entre tècnics i teòrics de l’educació fisica i de l’esport. Sobre un total de trenta-una qüestions referides a aspectes psicològics de l’esport infantil, la immensa majoria de les valoracions feia referència als conceptes d’«important» i «molt important» en al·ludir a aquells (P. Recio, en preparació). En taules rodones i entrevistes fetes a entrenadors es proclama la importància i la influència dels fenòmens psíquics en l’entrenament i en els resultats de la competició. Però si aprofundim una mica, es comprova que es tractava d’alguna cosa bastant més superficial del que caldria suposar d’unes proclamacions tan favorables. A l’hora de l’aplicació, del treball en l’entrenament, els entrenadors solament acudeixen a algunes solucions puntuals a determinades situacions concretes (gairebé sempre dictades per la pròpia experiència o fruit de l’observació d’altres entrenadors) o bé se’n troben desproveïts en absolut. En aquest cas es limiten a indicar que faci allò que consideri més convenient. Aquest fenomen és una consequència natural de la formació, únicament centrada en temes generals (motivació, personalitat, evolutiva, entre d’altres), que és la que reben els tècnics en els cursos de psicologia de l’esport, en els quals tot sovint s’oblida la vessant d’aplicació dels dits temes. En la nostra opinió, els entrenadors ja arriben convençuts a aquests cursos de la importància de l’aspecte psicològic. La seva pròpia experiència els ho ha dictat clarament. El desencís i la manca d’aplicació de tecniques i recursos en l’entrenament i la competició són potser deguts al fet que no s’han donat respostes ni solucions als problemes que es plantegen els esportistes i els entrenadors dins de la competició ni els ha estat ensenyada la manera de prevenir-los en el transcurs de l’entrenament i de la preparació d’aquella.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1987