Estratègia metodològica per a l’anàlisi semiològica de la dansa: el cas «Yu’pa»

Ángel Acuña Delgado

Idioma de l’original

Citació

Acuña Delgado, A. (1997). Methodological strategy for a semiologic analysis of dance: the Yu'pa case. Apunts. Educación Física y Deportes, 50, 22-37.

305Visites

Resum

La investigació en la qual s’aferma el present treball parteix del següent plantejament: «en els agrupaments humans que mantinguin un sistema econòmic domèstic, una íntima inclinació a la naturalesa i no utilitzin l’escriptura com a mitjà habitual de comunicació; la manifestació motriu que suposa la dansa constitueix un vehicle essencial de comunicació i transmissió/adquisició cultural, tant entre els components del propi grup, com entre grups diferents». En aquest text, s’ofereixen alguns dels aspectes metodològics més rellevants, tinguts en compte en el procés de la investigació portat a terme sobre l’estudi semiològic i contextuals de la dansa Yu’pa; grup ètnic situat a la serra de Perijá (regió nord-occidental de Veneçuela). A la pràctica metodològica, es mostra una amplia gamma d’informació; des del treball de camp, fins a l’anàlisi i interpretació de les dades i s’ofereix igualment un model kinesigràfic d’escripturació de la dansa, que facilita la seva comprensió estructural.

Paraules clau: dansa, etnia, metodologia, semiología, yu'pa.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1997