Estratègia de formació humanista-martiana en la llicenciatura en Cultura Física

Reynier Rodríguez González

*Correspondència: Reynier Rodríguez González reynierrodriguezgonzalez@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Rodríguez González, R. (2016). José Martí-inspired Humanistic Education Strategy in Physical Education Degree Programmes. Apunts. Educación Física y Deportes, 125, 119.

397Visites

Resum

Actualment, diversos documents normatius nacionals i internacionals evidencien la important relació entre la cultura física i l’humanisme. Desafortunadament, l’articulació entre el pensament martià i els components del procés formatiu és inadequada. Per això, es va valorar històricament la formació humanista-martiana del futur professional de la cultura física (CF); i fonamentar teòricament el procés de sorgiment, les manifestacions, els trets essencials, les insuficiències i l’estat actual d’aquesta formació. Es va reconèixer així la seva dinàmica i les interpretacions de què ha estat objecte per diferents autories. La valoració històrica va evidenciar les inconsistències teòriques i metodològiques en el procés de formació humanista-martiana del llicenciat en CF, en tant que no es precisen la lògica interna d’aquest procés i les relacions essencials entre els seus components en els dissímils contextos formatius, la qual cosa limita la formació del professional. L’anàlisi epistemològica va permetre determinar els pressupostos teòrics per escometre les accions necessàries per al disseny de l’aportació teòrica de la recerca en delimitar els fonaments del model i l’estratègia que es proposa. Es va proposar un model que contribuís a la transformació del procés actual de formació humanista-martiana del professional de CF.

Paraules clau: educació física, educació humanística, llicenciatura en educació física.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2016

Data de lectura: 17 de juny de 2014