Estat del balanç neuromuscular i massa magra d’extremitats inferiors de jugadors professionals de futbol de la primera divisió de Costa Rica

Daniel Rojas-Valverde

Randall Gutiérrez-Vargas

Braulio Sánchez-Ureña

Juan Carlos Gutiérrez Vargas

Arianna Hernández-Castro

Jorge Salas-Cabrera

*Correspondència: Randall Gutiérrez Vargas randall.gutierrez.vargas@una.cr

Idioma de l’original

Citació

Rojas-Valverde, D., Gutiérrez-Vargas, R., Sánchez-Ureña, B., Gutiérrez Vargas, J. C., Hernández-Castro, A., & Salas-Cabrera, J. (2016). State of Neuromuscular Balance and Lower Limb Lean Mass of Costa Rican First Division Professional Soccer Players. Apunts. Educación Física y Deportes, 125, 63-70. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/3).125.05

462Visites

Resum

Objectiu. Determinar l’estat de balanç neuromuscular i masses magres d’extremitats inferiors de jugadors professionals de futbol de la primera divisió costa-riquenya, a partir de dades tensiomiogràfiques. Mètodes. Es van avaluar 23 jugadors masculins professionals de futbol (edat 24,78 ± 3,90, alçada 175,43±5,38 cm, pes corporal 72,47 ± 6,28 kg, percentatge de greix corporal de 15,65 ± 5,14  %). Resultats. S’observen diferències significatives entre l’hemisferi dominant (HD) i l’hemisferi no dominant (HND) per a desplaçament muscular (Dm) del bíceps femoral (BF) (p = 0,026), recte femoral (RF) (p = 0,047) i tibial anterior (TA) (p = 0,007) i el temps de sustentació (Ts) d’adductor llarg (Al) (p = 0,026). Presència d’asimetries laterals en els músculs Al (43,75 %), BF (26,08  %), erector espinal (4,3  % gastrocnemi lateral (GL) (21,73  %), gastrocnemi medial (GM) (17,39  %), RF (13,04  %), TA (21,73  %) i vast lateral (VL) (43,47  %). Masses magres HND (9,95 ± 0,99) i HD (9,94 ± 0,97). Conclusions. Existeixen diferències significatives en Dm de BF (p = 0,026), RF (p = 0,047) i TA (p = 0,007) i el Ts d’AL (p = 0,026) en comparació de l’HD i el HND, no així en la majoria de les dades obtingudes per mitjà de la tensiomiografia dels membres inferiors. No hi ha presència d’asimetries laterals, funcionals o en massa magra basat en les mitjanes de jugadors de primera divisió costa-riquenya a partir de paràmetres tècnics, no obstant això, si que hi ha asimetries laterals en casos aïllats que a nivell pràctic són rellevants. 

Paraules clau: balanç muscular, extremitats inferiors, fútbol, massa magra, tensiomiografía.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 30 de juliol de 2015

Acceptat: 19 de novembre de 2015

Publicat: 1 de juliol de 2016