Esport per a immigrants: instrument d’integració?

Klaus Heinemann

Idioma de l’original

Citació

Heinemann, K. (2002). Sport for immigrants: tool of integration?. Apunts. Educación Física y Deportes, 68, 24-35.

367Visites

Resum

Ja des de final dels setanta es planteja, a Alemanya, l’esport com una possibilitat gairebé ideal per afavorir la integració dels immigrants, motiu pel qual diverses associacions i clubs esportius van planificar, amb aquest objectiu, un seguit de projectes esportius per als diferents grups d’immigrants. Malgrat tot, ara com ara ens manquen estudis empírics vàlids i combinables entre si que mostrin el resultat pràctic d’aquests projectes.
L’article comença per respondre dues preguntes. La primera es planteja si és comparable la situació d’Alemanya amb la d’Espanya. La segona pregunta es refereix a les possibilitats específiques dels valors atribuïts a l’esport.
Es qüestiona, després, el mateix concepte d’integració. Hi podem distingir cinc dimensions, a saber: una integració referida a les qüestions legals, una integració estructural funcional, la familiarització amb les tècniques culturals, la integració cultural i una integració identificativa. S’ha demostrat que l’esport únicament pot aportar quelcom a la integració cultural i a la identificativa.
Finalment, es presenten algunes propostes sobre la forma d’organitzar i popularitzar l’esport, perquè els immigrants se sentin motivats per aquest.

Paraules clau: Alemanya, deporte, esport, formes d’integració, Immigració, integració i segregació social, Polítiques del benestar.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2002