Esport o religió: una anàlisi antropològica del futbol com a fenomen religiós

Roberto Cachan Cruz

Idioma de l’original

Citació

Cachan Cruz, R., & Fernández Álvarez, O. (1998). Sport or religion: anthropological analysis of football as a religious phenomena. Apunts. Educación Física y Deportes, 52, 10-15.

352Visites

Resum

L’esport sembla que s’hagi originat en la religió i durant molt de temps ha seguit mantenint un caràcter religiós, potser pel rerefons comú que la religió com l’esport és quelcom essencialment social, pertany als individus i troba la seva raó d’ésser en la col·lectivitat. Tant és així que els individus que la professen o practiquen es troben units per una mena de llaços de parentiu però d’una naturalesa especial, com si formessin part d’una mateixa família. En el nostre article pretenem mostrar, a través d’una perspectiva antropològica com l’esport, i en concret el futbol, serveix de vàlvula de sortida de tensions individuals i col·lectives, utilitzant procediments similars als que trobem en els fenòmens religiosos més comuns.

Paraules clau: antropología, deporte, esport, futbol, religió.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1998