Esport, mitjans de comunicació i la cultura de la pau

Nancy Rivenburgh

Idioma de l’original

Citació

Rivenburgh, N. (2004). Sport, communication media, and the culture of peace. Apunts. Educación Física y Deportes, 78, 76-82.

 

382Visites

Resum

Aquest article repassa, en primer lloc, les perspectives dels mitjans de comunicació com a promotors de la pau. Subratlla el que alguns experts suggereixen que poden ser atributs dels ‘espais per al discurs’ dintre dels mitjans de comunicació, els quals condueixen millor al desenvolupament d’una cultura de la pau. Tot seguit, es mostra com estan presents aquests atributs en els temes d’esports dels mitjans de comunicació i s’obre la possibilitat que els mateixos mitjans de comunicació puguin fomentar la pau mitjançant l’esport. Finalment, s’apliquen cinc papers concrets dels mitjans de comunicació –enquadrament, humanització, ritualització, concessió d’estatus i creació d’estat d’ànim–, extrets de la bibliografia de la defensa de la pau en relació amb els mitjans de comunicació, en el tema de la programació esportiva. Es recomana que es posin en marxa, tant mitjançant la formació del periodista com pels esforços de les organitzacions de pau que proporcionen informació als mitjans de comunicació.

Paraules clau: deporte, esport, jocs olímpics, mitjans de comunicació, pau.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2004