Esport, immigració i interculturalitat

F. Xavier Medina

Idioma de l’original

Citació

Medina, F. X. (2002). Sport, immigration, and interculturality. Apunts. Educación Física y Deportes, 68, 18-23.

396Visites

Resum

L’esport ha estat sovint, especialment en els darrers temps, reivindicat per diversos actors socials com a un instrument d’integració amb unes possibilitats excepcionals, a més a més d’un important element d’interculturalitat. No hi ha dubte que, com a element plenament social que és, l’esport forma part d’un imaginari construït al voltant d’un “nosaltres” col·lectiu i, per tant, en ser un element definidor d’identitat, és també susceptible de convertir-se en un instrument d’integració. Un altre problema és què entenem per integració i, d’altra banda, quins són els mecanismes mitjançant els quals l’esport pot ser utilitzat com a element/instrument d’aquesta integració. En aquest article intentarem analitzar algunes d’aquestes qüestions al voltant de l’esport i la immigració des de diferents perspectives.

Paraules clau: deporte, esport, Immigració, integració, interculturalitat, multiculturalitat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2002