Esport, gènere i etnicitat. El cas de les dones immigrants

Gertrud Pfister

Idioma de l’original

Citació

Pfister, G. (2004). Sport, gender, and ethnicity. The case of immigrant women. Apunts. Educación Física y Deportes, 78, 117-124.

 

347Visites

Resum

Aquest article se centra en el paper de les activitats esportives en la vida dels immigrants d’origen islàmic. Es posa especial èmfasi en les oportunitats i problemes a què s’enfronten les dones immigrants als països occidentals, i també en les activitats físiques que desenvolupen. Prenent Alemanya com a exemple, s’analitza i interpreta el grau d’implicació dels immigrants en l’esport, en relació amb les seves creences religioses i les seves condicions de vida. A la segona part de l’article s’hi presenten i es comenten, en el context dels enfocaments teòrics, les raons per les quals els immigrants practiquen o no esport. Les interdependències del gènere, l’esport i el grup ètnic s’interpreten des del punt de vista dels estudis culturals. A més a més, s’utilitzen les teories constructivistes i els enfocaments de Norbert Elias i Pierre Bourdieu per explicar les orientacions, actituds i patrons de conducta dels immigrants. Hem tingut en compte que la situació dels immigrants és extremadament variada i que utilitzen estratègies molt diferents per tal de “funcionar” dintre del corrent dominant de la societat. Això últim es comprova en diversos casos estudiats sobre noies i la seva actitud envers l’esport. L’article acaba amb un comentari sobre les possibilitats i estratègies perquè augmenti el compromís amb l’esport per part de les noies i les dones d’origen immigrant.

Paraules clau: estudis culturals, etnicitat, gènere, Immigrants, Islam, participació esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2004