¿És l’exercici físic un factor determinant de les asimetries funcionals en l’extremitat inferior?

Cristina Petisco Rodríguez

Manuel Carretero

Javier Sánchez-Sánchez

*Correspondència: Javier Sánchez Sánchez jsanchezsa@upsa.es

Idioma de l’original

Citació

Petisco Rodríguez, C., Carretero González, M., & Sánchez Sánchez, J. (2016). Is Exercise a Determining Factor of Functional Asymmetries in the Lower Limb?. Apunts. Educación Física y Deportes, 125, 7-20. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/3).125.01

567Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi ha estat analitzar la asimetria entre cama dominant i no dominant, per mitjà de test de salt unilateral horitzontal i vertical, en una mostra d’estudiants universitaris amb diferent patró de pràctica fisicoesportiva setmanal. La mostra està composta per 129 estudiants universitaris dividits en grups segons el patró d’activitat física setmanal: activitat física baixa (GAFB; n = 44; 20,9 ± 2,6 anys; 175,0 ± 8,1 cm; 71,2 ± 12,1 kg), activitat física mitjana (GAFM; n = 46; 20,7 ± 1,9 anys; 174.1 ± 7,0 cm; 68,9 ± 9,1 kg) i activitat física alta (GAFA; n = 39; 20,7 ± 1,4 anys; 174,8 ± 7,5 cm; 68,9 ± 9,1 kg). Tots van realitzar test de salt unilaterals verticals: squat jump (SJ), countermovement jump (CMJ); i horitzontals: triple hop test for distance (THD) i cross-over hop test for distance (COHD). Els resultats reflecteixen diferències en els valors de força entre cama dominant i no dominant pel GAFA, en les proves SJ (p < 0,01), CMJ (p < 0,05) i COHD (p < 0,01). No s’observen diferències significatives en l’índex d’asimetria en funció del patró d’activitat física. En el GAFB el percentatge de subjectes amb alt risc de lesió en l’extremitat inferior és més alt.

Paraules clau: avaluació funcional, força, prevenció de lesions.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 5 d'octubre de 2015

Acceptat: 16 de maig de 2016

Publicat: 1 de juliol de 2016