Entrevista a Pere Miró, Director de Solidaritat Olímpica i Director de relacions amb els Comitès Olímpics Nacionals del Comitè Olímpic Internacional

Núria Puig

Anna Vilanova-Soler

Idioma de l’original

Citació

Puig, N., & Vilanova, A. (2009). Interview to Pere Miró, Director of Olympic Solidarity and Director of the Relations between the International Olympic Committee and the National Olympic Committees. Apunts. Educación Física y Deportes, 97, 90-93.

378Visites

Resum

A l’inici de l’entrevista es prega a Pere Miró que es presenti a fi que sigui conegut per les persones que la llegeixin. En conjunt, es tracta d’analitzar el seu treball professional en una organització esportiva d’abast mundial (el Comitè Olímpic Internacional) que interactua amb 205 Comitès Olímpics Nacionals que tenen característiques molt diferents i, en ocasions, fins i tot oposades. La tasca professional de Pere Miró representa una interacció constant entre el local i el global. L’entrevista té tres parts: Diversitat cultural i moviment olímpic; Diversitat d’estructures organitzadores; i els valors de Solidaritat Olímpica.

Paraules clau: comitè olímpic internacional, comitès olímpics nacionals, diversitat cultural, organitzacions esportives, valors.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2009