Entorn d’una estètica de l’esport

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (2006). Around a sport aesthetics. Apunts. Educación Física y Deportes, 84, 3-6.

286Visites

Resum

Encara que el terme estètica té diversos significats especials, en el context de les ciències socials és utilitzat preferentment per designar el conjunt d’investigacions que es troben relacionades amb les arts. Estètica és l’estudi del comportament i l’experiència de l’home en crear art, en percebre i comprendre l’art i en ser influït per l’art. L’art és el mitjà que promou una fusió de l’individu amb el tot; l’home, per depassar els límits que li imposa la individualitat i convertir-la en social ha d’apropiar-se d’altres experiències que l’atreguin poderosament i així poder compartir-les i sentir-les amb els altres éssers. L’estètica manté una estreta relació amb l’art mitjançant la bellesa, la satisfacció, l’harmonia i les emocions que provoca una obra d’art; el gust és l’instrument de què disposem perquè una obra d’art ens agradi o ens desagradi, ens emocioni o no, i en funció d’aquestes íntimes i intransferibles sensacions emetem un judici estètic sobre allò que observem. L’esport és una manifestació humana que esdevé una obra d’art, en la naturalesa de la qual es troba subjacent l’espectacle esportiu que concita enormes mostres de satisfacció, emoció i adhesió gairebé arreu del món, i configura per dret propi un art esportiu i, en conseqüència, una genuïna estètica esportiva. 

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2006