Enquesta nacional de tendències de fitnes a Espanya per al 2017

Óscar L. Veiga

Manel Valcarce Torrente

Adrián King Clavero

*Correspondència: Óscar L. Veiga oscar.veiga@uam.es

Idioma de l’original

Citació

Veiga, O. L., Valcarce Torrente, M., & King Clavero, A. (2017). National Survey of Fitness Trends in Spain for 2017. Apunts. Educación Física y Deportes, 128, 108-125. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/2).128.07

594Visites

Resum

Durant els últims 10 anys el Col·legi Americà de Medicina de l’Esport (American College of Sports Medicine, ACSM) realitza anualment una enquesta global sobre tendències de fitnes. El present estudi ha reproduït la metodologia emprada en les enquestes de l’ACSM i ha tingut com a objectiu identificar tendències en el sector del fitnes en l’àmbit espanyol. L’opinió de 672 professionals del sector del fitnes sobre 40 potencials tendències en el sector per a l’any 2017 es va recollir mitjançant un qüestionari en línia. Els resultats obtinguts es comparen i discuteixen amb els resultats de les enquestes internacionals realitzades per ACSM des del 2007 al 2016. Els resultats mostren que les tendències en el sector del fitnes a Espanya per a l’any 2017 coincideixen, en termes generals, amb les oposades en l’última enquesta internacio­nal de l’ACSM per a l’any 2016. Així, 14 d’elles coincideixen dins del Top 20 en tots dos estudis, destacant en els primers llocs “l’entrenament amb pes corporal”, “l’entrenament intervàlic d’alta intensitat”, i “el personal format qualificat i experimentat”. D’altra banda, 4 tendències del Top 20 van ser tendències específiques del nostre país. De la mateixa manera, 12 tendències identificades coincideixen amb el Top 20 del rànquing de les tendències de l’última dècada (2007-2016) elaborat a partir dels resultats de les enquestes internacio­nals de l’ACSM.

Paraules clau: enquesta ACSM, enquesta espanyola fitnes, indústria fitnes, tendències fitnes.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 19 de setembre de 2016

Acceptat: 13 de febrer de 2017

Publicat: 1 d'abril de 2017