Enfocament didàctic de la Pilota Valenciana

Víctor Durbà i Cardó

Idioma de l’original

Citació

Durbà i Cardó, V. (2000). Didactic view of the Valencian ball. Apunts. Educación Física y Deportes, 61, 96-101.

381Visites

Resum

L’estudi presenta una fonamentació teòrica sobre la situació i el context actual de la pilota valenciana, un desenvolupament i una explicació sobre els continguts, els objectius i els tipus d’activitats d’ensenyança-aprenentatge, una aportació pràctica completa de tot allò que se cerca amb les activitats que es poden realitzar i una proposta avaluativa.

Paraules clau: joc, pilota.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2000