Els valors de l’esport. Una perspectiva sociològica

Klaus Heinemann

Idioma de l’original

Citació

Heinemann, K. (2001). The values of sport. A sociologic perspective. Apunts. Educación Física y Deportes, 64, 17-25.

408Visites

Resum

L’article desenvolupa la tesi següent: l’esport no té valors en si mateix, sinó que els valors de l’esport són, o bé judicis subjectius i estimatius que emeten les persones que el practiquen sobre la base dels efectes (positius o negatius) que creuen obtenir o bé els efectes que unes certes institucions (clubs, gimnasos de condicionament físic, l’Estat, les institucions educatives…) li atribueixen. Els valors de l’esport són, per tant, assignacions (de valor) secundàries i “casuals” mitjançant persones o institucions. Cada un dels apartats de l’article desenvolupa la manera com l’esmentada tesi es demostra en àmbits successius: el de la persona, el del mercat (valor econòmic de l’esport), el de les institucions -principalment els clubs- i el de l’Estat. En les conclusions es reflexiona sobre els problemes per determinar els valors de l’esport.

Paraules clau: esport, ideologia, sociologia, valors.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2001