Els reptes del muntanyisme al segle XXI. Respostes normatives

José María Nasarre Sarmiento

*Correspondència: José María Nasarre Sarmiento nasarre@unizar.es

Idioma de l’original

Citació

Nasarre Sarmiento, J. M. (2016). Challenges of Mountaineering in the 21st Century. Regulatory responses. Apunts. Educación Física y Deportes, 124, 100-107. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/2).124.08

572Visites

Resum

Els dies 26, 27 i 28 de març de 2015 es va celebrar, a la Universitat de Saragossa (Espanya), el “Congrés Internacional de Muntanyisme CIMA2015”. Les seves conclusions es van condensar en un document denominat “Reptes del muntanyisme al segle XXI”, dirigit fonamentalment a les organitzacions de muntanyisme. A Espanya, una sola federació, la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada, sostinguda per les federacions autonòmiques que s’hi integren en ella, aglutina diferents modalitats esportives. No obstant això, les organitzacions de muntanyisme, reglamentades i gestionades des de l’administració esportiva, es veuran obligades a tendir ponts de comunicació amb administracions turístiques, mediambientals, d’interior, educatives, etc., per donar compliment als reptes del segle XXI. A més, empreses i organitzacions de molt divers signe, coincideixen en el mateix terreny de joc: el medi natural. Per donar resposta a aquests “reptes”, les federacions i clubs esportius parteixen de la legislació que existeix en aquests moments. En l’article s’exposa la panoràmica legislativa actual i es reflexiona sobre les fortaleses, febleses i connexions que els permetran complir amb els “Reptes del muntanyisme al segle XXI”.

Paraules clau: congrés internacional, esports de muntanya, federació esportiva, muntanya, muntanyisme.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 28 de febrer de 2016

Acceptat: 27 d'abril de 2016

Publicat: 1 d'abril de 2016