Els programes aquàtics a les piscines públiques cobertes: rendibilitat social i econòmica

Antonio M. Serrano Zafra

María Elena García Montes

Aurelio Sánchez Vinuesa

Idioma de l’original

Citació

Serrano Zafra, A. M., García Montes, M. E., & Sánchez Vinuesa, A. (2004). Aquatic programs in public indoor swimming pools: economical and social profitability. Apunts. Educación Física y Deportes, 76, 64-70.

456Visites

Resum

En l’actualitat, a Andalusia s’estan produint importants inversions en la construcció de piscines cobertes públiques, per la qual cosa sembla necessari determinar indicadors que permetin d’aplicar fórmules que millorin la gestió i l’oferta esportiva que s’estan duent a terme en aquesta mena d’instal·lacions. Els programes aquàtics són una part fonamental en la programació d’activitats que es desenvolupen a les piscines cobertes. Tenint en compte la seva contrastada importància, cal conèixer la resposta social dels usuaris davant l’oferta d’aquests programes i la seva repercussió en el balanç econòmic de la instal·lació; d’aquesta forma, es podrà arribar a proposar una oferta d’activitats en la làmina d’aigua, que s’ajusti tant a les exigències dels usuaris, com a les necessitats de la instal·lació, per tal d’equilibrar-ne el balanç econòmic.

Paraules clau: piscines cobertes, rendabilitat social, rendibilitat econòmica.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2004