Els objectes: recursos pedagògics en expressió corporal

Maria Paz Brozas Polo

Idioma de l’original

Citació

Brozas Polo, M. P. (1995). Los objetos: recursos pedagógicos en expresión corporal. Apunts. Educación Física y Deportes, 40, 34-38.

 

412Visites

Resum

En el present article s’analitzen les possibilitats que els objectes ofereixen al docent com a recursos pedagògics utilitzables en el procés d’ensenyament-aprenentatge en l’expressió corporal. Es descriuen les múltiples funcions específiques assignables en l’esmentat àmbit i alguns dels aspectes didàctics més destacables i susceptibles de discussió i revisió. Partim de la justificació de l’ús expressiu dels objectes, i de la proposta sobre la pluralitat funcional -punt de partida i aspecte central-  passem a les possibilitats de caracterització i elaboració de tipologies didàctiques; seguidament incidim en l’ampli marge de transformació i construcció, i concloem amb el plantejament de les discussions pedagògiques sobre el lloc dels objectes en la progressió d’ensenyament-aprenentatge.

Paraules clau: didàctica de l’expressió corporal, material didàctic, recursos pedagògics.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1995