Els mitjans de comunicació social, la formació del professional i les activitats físiques d’aventura en la natura: una aproximació

Dr. Sergio Carvalho

Agnès Riera i Ferran

Idioma de l’original

Citació

Carvalho, S., & Riera, A. (1995). Los medios de comunicación social, la formación del profesional y las actividades físicas de aventura en la naturaleza: una aproximación. Apunts. Educación Física y Deportes, 41, 70-75.

394Visites

Resum

El text té com a objectius: Primerament, despertar inquietuds en els professionals de l’educació física sobre l’acció dels mitjans de comunicació al nostre dia a dia, alertar per a la necessitat de crear disciplines específiques en els plans d’estudi de la carrera d’Educació Física, proposar el desenvolupament d’investigacions conjuntes i interdisciplinars, i incentivar l’obertura d’un nou mercat de treball. En segon lloc, reflexionar sobre les activitats físiques d’aventura en la natura que està apareixent recentment en les societats econòmicament més avançades i que han irromput amb força entre les pràctiques que pertanyen a la cultura corporal contemporània. Aquestes activitats han aportat una nova concepció d’home: “l’home aventura”. Amb uns trets de cos diferents, una gestualitat diferent i un nou repte entre les pràctiques corporals existents. Finalment, en base a les consideracions inicials o generalitats exposades en el treball s’intenta reforçar una proposta sobre l’acció innovadora de l’educació física, recreació i esports, incorporant aquestes noves pràctiques i tots els seus valors.

Paraules clau: activitats físiques d'aventura en la natura, educació física, educación física, educación física, formació del professional, mitjans de comunicació social.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1995