Els jugadors d’empreses que participen en competició professional com a actius patrimonials

Celia Ordóñez Solana

Idioma de l’original

Citació

Ordóñez Solana, C. (2002). Company players who participate in professional competitions as pratrimonial actives. Apunts. Educación Física y Deportes, 67, 64-67.

449Visites

Resum

En aquest document, síntesi d’una part dels continguts de la nostra tesi doctoral, presentem les pronunciades diferències que es produeixen en la comptabilitat de clubs i societats anònimes esportives pel que fa al reconeixement del servei que els presten els jugadors dels seus equips participants en competició professional. Si aquells han estat adscrits a l’entitat mitjançant un traspàs es registren com a actius; si procedeixen dels equips inferiors no poden figurar en la massa del patrimoni empresarial esmentada. Nosaltres ens plantegem la possibilitat i la conveniència que els jugadors formats internament també figurin com a actius, revisant la regulació comptable que és d’aplicació en aquest cas.  

Paraules clau: comptabilitat, recursos humans, societat anònima esportiva.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2002