Els jocs sensibilitzadors: una eina d’integració social

Mercedes Ríos Hernández

Idioma de l’original

Citació

Ríos Hernández, M. (1994). Los juegos sensibilizadores: una herramienta de integración social. Apunts. Educación Física y Deportes, 38, 93-98.

525Visites

Resum

Aquest article vol donar una visió global dels jocs sensibilitzadors com una eina que facilita la integració de les persones amb disminució (física i sensorial). De primer, s’analitza el concepte d’integració i la seva relació amb les actituds que es prenen davant el col·lectiu esmentat. Posteriorment, es descriuen les característiques i els objectius dels jocs sensibilitzadors. S’emfatitza la importància del fet de viure i experimentar una disminució com a procediment útil per a aconseguir actituds positives i solidàries respecte a les persones disminuïdes, ja que, amb l’experimentació, el participant pren consciència de les seves limitacions i, alhora, aprèn a valorar les seves capacitats, aspectes fonamentals per tal que el respecte a la diversitat sigui present en el món relacional. La darrera part de l’article es dedica a descriure amb profunditat el foc de oca sense barreres com a paradigma de joc sensibilitzador pensat especialment per a esdeveniments populars, festes, etcètera.

Paraules clau: integració, respecte a la diversitat, sensibilització social.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1994