Els Jocs Olímpics de Barcelona, 25 anys després (3)

Francesc Solanellas

Andreu Camps Povill

Marta Carranza

Eulàlia Dordal Culla

Anna Carné i Miguélez

*Correspondència: Francesc Solanellas fsolanellas@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Solanellas Donato, F., Camps i Povill, A., Carranza Gil-Dolz del Castellar, M., Dordal i Culla, E., & Carné i Miguélez, A. (2018). The Barcelona Olympic Games: Looking Back 25 Years On (3). Apunts. Educación Física y Deportes, 129, 121-137. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/3).129.09

317Visites

Resum

Un dels eixos bàsics de l’organització d’uns jocs olímpics són les seves instal·lacions esportives. Des d’aquesta perspectiva s’analitzen la inversió, la gestió i l’impacte que aquestes han tingut a la ciutat de Barcelona. Les instal·lacions olímpiques de Barcelona 1992 no es van situar únicament a la ciutat ni totes elles van ser explotades sobre la base del mateix esport que van acollir. Un dels èxits de Barcelona va ser dimensionar la inversió d’acord amb les necessitats reals de la ciutat. També en matèria d’instal·lacions esportives es va complir aquest principi. En aquest tercer article s’aporten dades econòmiques, informació sobre la construcció i posterior gestió de les ins­tal·lacions esportives i el seu impacte en l’increment de la pràctica esportiva de la ciutadania de Barcelona.

Paraules clau: Barcelona, Impacte, jocs olímpics, llegat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 24 de juliol de 2017

Acceptat: 5 de setembre de 2017

Publicat: 1 de juliol de 2017