Els Jocs Olímpics de Barcelona, 25 anys després (1)

Francesc Solanellas

Andreu Camps Povill

*Correspondència: Francesc Solanellas fsolanellas@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Solanellas, F., & Camps, A. (2017). The Barcelona Olympic Games: Looking Back 25 Years On (1). Apunts. Educación Física y Deportes, 127, 7-26. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/1).127.01

841Visites

Resum

El 1992, Barcelona va organitzar els XXV Jocs Olímpics. És l’esdeveniment més important que s’ha realitzat a Barcelona i probablement passaran molts anys abans que se’n torni a realitzar un altre d’aquestes característiques. Vint-i-cinc anys més tard, el nostre objectiu és analitzar l’impacte que han tingut els Jocs a la ciutat i al país, mitjançant una sèrie d’articles on s’analitzaran l’impacte econòmic, esportiu i social. Durant aquest temps, Barcelona ha estat un model per a altres ciutats que han volgut implementar una transformació semblant a la produïda aquí durant la història més recent. No obstant això, aquest impacte que a primera vista pot semblar evident, ha de basar-se en algunes constatacions empíriques que ens permetin certificar l’impacte real. Es constata que, entre altres indicadors, l’evolució del nombre de turistes des dels anys 90 ha augmentat de manera molt notable (419% des del 1990 al 2015). En matèria esportiva, i amb la limitació metodològica que representa disposar de les dades suficients dels anys 80 i 90, s’observa una evolució positiva en la pràctica d’esport general tant a Catalunya com a Espanya, encara que no podem afirmar que aquesta evolució sigui com a conseqüència directa d’albergar els Jocs Olímpics. Des d’aquella data, Barcelona està més que mai present en el mapa i aquest era un dels objectius. Avui dia torna a estar precisament al centre del debat davant la necessitat de determinar el seu model, la seva evolució en els propers anys i la seva projecció. I això inclou el posicionament de la ciutat en l’organització de grans esdeveniments internacionals.

Paraules clau: Barcelona, Impacte, jocs olímpics, llegat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 17 de gener de 2017

Acceptat: 24 de febrer de 2017

Publicat: 1 de gener de 2017