Els esports tradicionals: aproximació antropològica

Salvador Olaso

Idioma de l’original

Citació

Olaso Climent, S. (1999). Los deportes tradicionales: aproximación antropológica. Apunts. Educación Física y Deportes, 55, 92-96.

378Visites

Resum

El camí vers una comprensió del fet lúdic i esportiu en la societat actual, possiblement es basa en la incorporació de reflexions humanístiques i sociològiques que aportin arguments explicatius i/o interpretatius sobre l’esmenta’t fenomen. En aquesta línia se situa aquest assaig, en el qual es pretén establir alguns del fonaments-guia de l’anàlisi de continguts des de la perspectiva de l’antropologia cultural, i és a partir d’una visió materialista de l’esport, que s’enfoca la imatge del significat festiu del joc tradicional, es recorre a l’assumpció d’una clara filosofia de l’ambi-valència, per acabar incloent algunes de les pautes actuals de possible intervenció antropològica.

Paraules clau: antropología cultural, avenç retroprogressiu, filosofia de l'ambivalència, rellotge de sorra postindutrial, sincretisme.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1999