Els drets humans a l’esport

Bruce Kidd

Idioma de l’original

Citació

Kidd, B. (2004). Human rights in sport. Apunts. Educación Física y Deportes, 78, 70-75.

447Visites

Resum

Quan parlem dels drets humans a l’esport ens referim a un mandat genèric que abasta una sèrie de drets relacionats entre ells. La base del moviment a favor dels drets radica a acceptar el concepte fonamental que l’esport i el lleure són un dret de tots els éssers humans, necessari per al seu desenvolupament, la seva salut i per al benestar tant dels individus com de la societat. Els esportistes han lluitat pel dret a ésser tractats amb justícia i dignitat en tots els aspectes de l’entrenament i de la competició. Sota la protecció de les normes legals que fan referència a la justícia natural i als seus processos, els esportistes poden oposar-se a decisions i a formes de tracte que els afecten i que infringeixen els seus drets humans. El tema dels drets dels nens en l’esport requereix consideració especial. Com que no tenen els recursos i oportunitats per poder lluitar pels seus drets, els adults han de fer-ho per ells, per assegurar-se que tots els nens tinguin accés a activitats esportives i de lleure que siguin segures i apropiades per al seu desenvolupament. Encara que s’ha avançat molt en l’articulació dels drets de l’esport per a tothom, esportistes i nens, queda encara molta feina a fer perquè aquests drets s’apliquin de forma efectiva. A més a més, hem de treballar per estendre els drets humans a l’associacionisme esportiu i a la millora de les oportunitats de vida per a tothom. La lluita pels drets dels treballadors dedicats a la fabricació de peces de roba esportiva és la batalla emergent en la lluita pels drets humans en el camp de l’esport.

Paraules clau: deporte, drets humans, esport.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2004