Els conflictes en clubs esportius amb esportistes adolescents

Antoni Costes

Unai Saez de Ocariz

*Correspondència: Antoni Costes i Rodríguez tcostes@inefc.udl.cat

Idioma de l’original

Citació

Costes i Rodríguez, A., & Sáez de Ocáriz Granja, U. (2012). Conflicts with Teenage Athletes in Sports Clubs. Apunts. Educación Física y Deportes, 108, 46-53.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/2).108.05

468Visites

Resum

En detectar-se que en els mitjans de comunicació apareixien sovint notícies, en la secció d’esports, sobre els conflictes que es generaven als clubs esportius entre pares, entrenadores, jugadors i directius, ens plantegem conèixer de prop el problema i estudiar la percepció que tenen els entrenadors sobre els conflictes dels nois i noies adolescents que dirigeixen. En els resultats es destaca que els entrenadors no perceben que hi hagi gaires conflictes als seus clubs, però al contrari sí que els observen en altres equips. Cal destacar també que mentre que els entrenadors es queixen sempre dels pares, els conflictes els perceben en les relacions que estableixen els seus jugadors. Finalment, és necessari constatar que als clubs estudiats no hi ha un sistema de resolució de conflictes, sinó un sistema d’arbitratge d’un suposat reglament de règim intern.

Paraules clau: adolescència, conflictes, entrenador, esport, joc net, pares.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 4 de novembre de 2011

Acceptat: 6 de marz de 2012

Publicat: 1 d'abril de 2012