Els centres de tecnificació. Recerca de talents

Francesc Solanellas

Jordi Pedró

Idioma de l’original

Citació

Solanellas, F., & Pedró, J. (1996). Los centros de tecnificación. Búsqueda de talentos. Apunts. Educación Física y Deportes, 44-45, 76-80.

 

394Visites

Resum

La recerca de talents és una de les grans àrees d’investigació en l’esport. Fins ara, el seu tractament s’ha fet probablement de forma força teòrica i per què no dir-ho de manera poc sistemàtica. La proposta de recerca de talents realitzada en el Centre de Tecnificació de Tennis del Vallès Occidental tenia com a principal objectiu veure si els jugadors seleccionats amb unes determinades qualitats i que s’iniciaven de manera més tardana a la pràctica tennística es posaven al nivell d’aquells jugadors que amb uns 4 anys de pràctica ja havien assolit el nivell per ser en un centre de tecnificació. La selecció va ser feta sobre 67 escoles de Sabadell. Després d’aquesta selecció, basada principalment en aspectes morfològics, de condició física i motivacionals, els jugadors varen seguir un programa d’entrenament tennístic específic.

Paraules clau: detecció, entrenament, iniciació, talents.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1996