Elements i recursos per la programació

Antònia de Febrer de los Ríos

Àngels Soler Vila

Idioma de l’original

Citació

de Febrer de los Ríos, A., & Soler Vila, A. (1986). Elementos y recursos para la programación. Apunts. Educación Física y Deportes, 05, 13-20.

389Visites

Resum

Amb aquest article, intentarem oferir-vos la informació necessària a fi que totes les persones interessades a dur a terme un programa d’aquest tipus disposin dels elements indispensables per confeccionar una programació. En primer lloc, i amb la finalitat d’afavorir la comprensió del conjunt de l’article, exposarem les línies mestres de la concepció d’una programació, la nostra concepció de la vellesa i la implicació de l’activitat corporal en la gent gran. Seguidament intentarem enumerar aquells criteris bàsics per a un desenvolupament satisfactori del programa i també les formes idònies d’aplicació. En derrer terme, recollirem una proposta d’activitats i recursos susceptibles d’utilització en un programa d’activitats físiques per a la gent gran.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1986