El triatló com a model de sistema esportiu en el context nacional espanyol i internacional. Determinants per al seu desenvolupament i la consecució de l’èxit

Germán Ruiz Tendero

Idioma de l’original

318Visites

Resum

Aquesta tesi doctoral és la primera en el territori nacional espanyol que s’ocupa de forma directa de l’estudi de l’esport del triatló, per la qual cosa aquest esport és tractat des d’una perspectiva descriptiva i exploratòria, vist com un sistema esportiu en constant evolució, tot centrant-nos en l’alt rendiment des d’una perspectiva ecològica, atès que intentem d’evidenciar i comprendre els factors que poden estar beneficiant-ne o perjudicant-ne el desenvolupament cap a l’excel·lència. El nostre plantejament passa per analitzar els àmbits següents:
• Un entorn internacional, com a referent comparatiu en relació amb Espanya, en el qual analitzem les 8 potències mundials del triatló: Austràlia, Regne Unit, EUA, Nova Zelanda, Canadà, Alema­nya i França.
• Un entorn nacional espanyol, tenint com a referència la Federació Espanyola de Triatló i les Federacions autonòmiques espanyoles.
• Els millors triatletes d’alt nivell (n = 48) i els seus entrenadors (n = 14).

Els sistemes esportius d’alt nivell suposen una nova línia d’investigació que aporta valuosa informació contrastada i contextualitzada des d’una esfera social més àmplia fins al mateix microsistema o entorn pròxim a l’esportista, i que pretén d’ordenar i relacionar els diferents components d’una estructura prou complexa per ella mateixa, a causa de la seva constant evolució i dinamisme, perquè el fenomen esportiu suposa l’estudi d’un fluir viu de la societat. Des del nostre treball observem que els millors països del triatló mundial queden repartits per tota la geografia, i mostren grans contrastos socioeconòmics, geogràfics, climàtics i de sistemes esportius. Hem extret els perfils sociodemogràfics dels triat­letes d’alt nivell i dels seus entrenadors. L’escassa professionalització i compensació econòmica en aquest esport, afegides a un alt grau d’exigència i implicació, produeixen un perfil de triatleta altament motivat cap a l’esport, que va més enllà de l’àmbit esportiu.

Paraules clau: alt rendiment., determinants sociològics, entorn, sistema esportiu, triatló.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2007