El terme “pràctiques corporals” en Educació Física

Oscar Minkévich

Idioma de l’original

Citació

Minkévich, O. (2000). The term "corporal practices" in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 61, 104-107.

402Visites

Resum

 En el present article s’elabora una mirada crítica sobre el terme pràctiques corporals. La finalitat de recórrer a aquesta òptica és aportar algunes idees que permetin anar aclarint i consolidant la dimensió teoricodisciplinària de l’Educació Física. En l’anàlisi practicada s’insisteix -des d’una perspectiva epistemològica-, a posar al descobert el sentit reduccionista del terme pràctiques corporals, a assenyalar quines en serien les limitacions i imprecisions, a subratllar que l’ús de certes expressions mai no deixen de fer palesa -implícitament o explícitament- la teoria que les anima, i a advertir que continuar acceptant alguns termes sense garbellar-los prèviament podria arribar a tergiversar innecessàriament l’esperit altament formatiu que l’Educació Física posseeix dins l’àmbit educatiu.  

Paraules clau: llenguatge, pràctiques corporals.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2000