El sistema esportiu. Amenaces i oportunitats

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (2006). The sport system. Threats and opportunities. Apunts. Educación Física y Deportes, 85, 3-6.

391Visites

Resum

Aplicant la teoria de sistemes de Ludwig von Bertalanffy, l’esport és un sistema. En un sistema es dóna un conjunt d’unitats interrelacionades, de tal manera que el comportament de cada part depèn de l’estat de totes les altres, perquè totes es troben en una estructura que les interconnecta. En l’enfocament sistèmic, el concepte tradicional d’energia és reemplaçat pel d’informació, i el de causa – efecte pel d’estructura i realimentació. L’esport és una realitat social total, per la qual cosa participa de manera implícita i/o explícita en els processos humans més diversos, a través dels diferents procediments que corresponen a la nostra organització sociocultural. L’esport es configura en estructures d’alta complexitat, les quals es troben constituïdes per sistemes de sistemes; comprendre aquestes estructures i estudiar‑les suposa un repte formidable. L’estudi de l’esport com a sistema ha d’efectuar-se des de la lògica estructural i sistèmica a través de la qual en podrem indagar amb èxit la configuració essencial, els seus elements fonamentals i el procés d’interactuació amb els subsistemes que pertanyen al sistema esport i amb els altres del sistema sociocultural dominant. L’esport és un sistema dinàmic que interactua contínuament mitjançant un doble procés, intrínsec, a través d’una constant metamorfosi entre els distints subsistemes que l’integren i extrínsec mitjançant un ajustament permanent amb el context social, cultural i mediambiental.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2006