El retrat de fase com una eina d’anàlisi del comportament motor

Rosa Angulo Barroso

Albert Busquets Faciabén

Eliane Mauerberg-Decastro

*Correspondència: Rosa Angulo-Barroso rangulo@gencat.cat rangulo@umich.edu

Idioma de l’original

Citació

Angulo-Barroso, R., Busquets Faciabén, A., & Mauerberg-deCastro, E. (2010). Phase Portraits as a Tool for Analysis of Motor Behaviour. Apunts. Educación Física y Deportes, 102, 49-61.

510Visites

Resum

Hi ha un gran nombre d’investigacions centrades en l’adquisició i el perfeccionament d’habilitats motrius. Aquestes investigacions intenten explicar quina és la font i els processos de canvi dels comportaments motors que permeten a l’individu adquirir o perfeccionar una habilitat. L’avantatge de la teoria dels sistemes dinàmics (TSD) com a marc de referència és la inclusió d’una anàlisi contextual en el procés d’aprenentatge. L’objectiu d’aquest article és donar a conèixer una metodologia anomenada retrat de fase que facilita l’estudi del comportament motor basant-se en els principis de la TSD. Dades biomecàniques tractades amb una tècnica de reducció adequada són una bona eina per descriure i entendre els canvis que es produeixen en el comportament motor. Els retrats de fase, mitjançant un gràfic (posició angular, velocitat angular), són capaços de capturar el complex joc de forces que influeixen en el comportament motor. En aquest article, les formes de trajectòria dels gràfics ens van indicar: 1) com l’organisme es comporta durant la realització de les habilitats motores analitzades mostrant els seus patrons generals; 2) les singularitats poblacionals (amb deficiències i sense deficiències) o individuals; 3) els comportaments adquirits en el procés d’aprenentatge (principiant i expert); i 4) els canvis produïts per manipulació de l’entorn. No obstant això, els retrats de fase encara que són molt útils per resumir el comportament motor, no en són representacions completes i els hauríem de completar amb altres tècniques d’anàlisi.

Paraules clau: aprenentatge motor, biomecánica, habilitats esportives, locomoció, teoria dels sistemes dinàmics.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 10 d'octubre de 2009

Acceptat: 10 de novembre de 2009

Publicat: 1 d'octubre de 2010