El rendiment al futbol. Una modelització de les variables determinants per al FC barcelona

Carlos Lago Peñas

Rafael Martín-Acero 

Francisco Seirul·lo Vargas

*Correspondència: Carlos Lago Peñas clagop@uvigo.es

Idioma de l’original

Citació

Lago Peñas, C., Martín Acero, R., & Seirul·lo Vargas, F. (2007). Team performance in soccer. Modelling the main variables of F.C. Barcelona. Apunts. Educación Física y Deportes, 90, 51-58.

309Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball és explicar les variables que determinen el rendiment que assoleix el FC Barcelona al llarg d’un partit de futbol. Per fer-ho, s’han analitzat els 38 partits disputats pel FC Barcelona a la Primera Divisió de la Lliga Espanyola de Futbol de la temporada 2004-2005. La variable que mesura el rendiment és la diferència entre els llançaments a favor i els llançaments en contra en cada partit. Les variables explicatives que es fan servir són: jugar a casa o a fora, possessió de la pilota, arribades a l’àrea i equip rival com a determinants del rendiment. Els resultats de les anàlisis de regressió lineal permeten d’explicar el 68 % de la variància del rendiment. El segon objectiu és valorar l’homogeneïtat del model anterior en funció de l’Episodi de Joc que caracteritza el partit en cada moment, és a dir, si el FC Barcelona té la iniciativa o és a l’expectativa en el joc. Els resultats indiquen que quan el FC Barcelona té la iniciativa en el partit té un rendiment millor que no pas quan es troba a l’expectativa i que les variables explicatives analitzades tenen diferent importància sota aquests escenaris de competició.

Paraules clau: dinàmica de la competició, fútbol, regressió lineal, rendiment, rendimiento.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2007