El projecte de gestió

Alfonso López López

Idioma de l’original

Citació

López López, A. (2003). The management project. Apunts. Educación Física y Deportes, 73, 111-117.

316Visites

Resum

L’esport és avui dia una de les activitats més importants en la societat moderna. La construcció d’instal·lacions esportives és necessària per proveir tota aquesta demanda emergent de la societat actual. Aquestes noves instal·lacions, adaptades a les necessitats de la demanda, són complexes i inversions cares, que necessiten ser estudiades minuciosament per abordar-les amb la major eficàcia possible.
Per això, cal la creació de grups multidisciplinaris, compostos per l’arquitecte, l’enginyer, l’aparellador i el gerent, en la construcció d’una nova instal·lació. Igual com cal disposar d’altres projectes que informin de la viabilitat i el futur de la instal·lació en totes les variables que incidiran directament o indirectament sobre el seu funcionament.

Paraules clau: gestor, instal·lació esportiva, projecte arquitectònic, projecte de gestió.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2003