El programa olímpic a Rio 2016 a debat

Miguel Pic Aguilar

*Correspondència: Miguel Pic Aguilar pic.aguilar.90@ull.edu.es

Idioma de l’original

Citació

Pic Aguilar, M. (2018). Olympic Programme in Rio 2016 under Debate. Apunts. Educación Física y Deportes, 132, 7-21. http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/2).132.01

513Visites

Resum

L’estudi aborda la classificació de 306 esdeveniments (42 disciplines esportives) dels Jocs Olímpics de Rio 2016. Van ser classificats els esdeveniments esportius del programa olímpic mitjançant l’elaboració d’un sistema mixt ad hoc compost per tres nivells, amb tres criteris nuclears: a) gènere, b) nombre de medalles aconseguides pels participants, i c) localització de la procedència d’incertesa en proves olímpiques. Es va comptar amb la participació de dos avaluadors per a l’elaboració i aplicació d’un sistema taxonòmic, amb la finalitat de controlar la qualitat de la dada mitjançant procediments quantitatius i qualitatius. Els resultats animen a plantejar suggeriments a l’asimètric programa olímpic segons gènere, incertesa motriu i nombre de medalles atorgades per l’organització als atletes a Rio 2016.

Paraules clau: esdeveniments, gènere, incertesa, jocs olímpics.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 de maig de 2017

Acceptat: 22 d'octubre de 2017

Publicat: 1 d'abril de 2018