El procés de formació del jugador durant l’etapa d’iniciació esportiva

Francisco Javier Giménez Fuentes Guerra

Manuel Tomás Abad Robles

José Robles Rodríguez

*Correspondència: Francisco Javier Giménez Fuentes-Guerra jfuentes@uhu.es

Idioma de l’original

Citació

Giménez Fuentes-Guerra, F. J., Abad Robles, M. T., & Robles Rodríguez, J. (2010). Player Training Process during Sport Initiation Stage. Apunts. Educación Física y Deportes, 99, 47-55.

448Visites

Resum

Durant les últimes dècades han aparegut nombroses propostes sobre les fases o etapes de la formació esportiva. Després d’analitzar més de trenta classificacions, ens hem trobat que molt poques contemplen en profunditat l’etapa d’iniciació esportiva. La majoria inclouen fases relatives a la iniciació, desenvolupament i especialització esportiva. El nostre treball se centra en la iniciació esportiva, considerant aspectes com ara les característiques psicoevolutives dels nois i noies entre 8-9 i 12-13 anys, l’enfocament alternatiu de l’ensenyament dels esports i l’adaptació progressiva dels materials i les regles. La proposta que presentem pretén plantejar una adequada progressió en l’ensenyament de l’esport.

Paraules clau: ensenyament de l’esport, etapes de formació, iniciació esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2010