El problema de la violència als espectacles esportius des de la sociologia de l’esport. Un marc teòric d’anàlisi

María José Mosquera-González

Idioma de l’original

Citació

Mosquera González, M. J., & Sánchez Pato, A. (1998). El problema de la violencia en los espectáculos deportivos desde la sociología del deporte. Un marco teórico de análisis. Apunts. Educación Física y Deportes, 51, 109-110.

415Visites

Resum

Parlar de violència als espectacles esportius és un tema que, malauradament, en els darrers anys resulta bastant habitual. Fa unes dècades van esdevenir uns successos alarmants en l’àmbit nacional i internacional, que van treure a la llum un problema fins ara no reconegut com a tal i, a partir d’aquí, encertadament o no, es van establir estratègies de seguiment i prevenció de diferent tipus. Malgrat tot, el que també va passar és que els successos violents resultaven cridaners, creaven expectació, en definitiva, “venien” i això va portar darrera seu un ús interessat i oportunista del tema, tant per part de diferents professionals, com dels mitjans de comunicació. L’estudi de la violència des de la sociologia de l’esport ens posa en guàrdia precisament amb respecte a aquesta última qüestió. El tractament d’aquests temes en els mitjans de comunicació pot actuar com a amplificador d’aquests, de tal manera que magnifiquen el problema o reforcen un caràcter de moda que, d’altra banda, nosaltres no desitgem donar-li. La mateixa raó ens porta a recordar que l’atenció que la societat concedeix al fenomen de la violència ve determinat, entre d’altres motius, per les pròpies característiques de la societat en què vivim. En l’actualitat, el nivell de violència, en general, és menor que en d’altres èpoques històriques, però l’avanç i desenvolupament de la societat fan que cada cop més siguem més exigents amb les condicions de vida que ens envolten, fins a tal punt que desitgem resoldre problemes que, tot i no sent generalitzats, afecten sectors parcials de la societat i tenen una enorme ressonància sobre aquesta.

Paraules clau: espectacles, sociologia de l’esport, violencia.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1998