El peu de la tennista adolescent

Ramón Balius Matas

Angel Ruiz-Cotorro

Martín Rueda Sánchez

Idioma de l’original

Citació

Balius Matas, R., Ruiz-Cotorro, A., & Rueda Sánchez, M. (1996). El pie de la tenista adolescente. Apunts. Educación Física y Deportes, 44-45, 112-114.

374Visites

Resum

En el treball que es presenta amb el títol de “El peu de la tennista adolescent” es van estudiar 15 jugadores de tennis d’entre 13 i 18 anys, totes elles pertanyents als equips nacionals. Després de fer l’estudi clínic pertinent, es va realitzar un estudi radiològic. El primer va posar de manifest un gran nombre de metatarsàlgies i un alt nombre d’ hallux valgus. L’estudi radiològic va confirmar els resultats clínics. També es va efectuar l’estudi podològic estàtic que va demostrar que hi havia un elevat nombre d’hiperpressions a nivell dels caps dels metatarsians i finalment es va dur a terme un estudi podológic dinàmic.

Paraules clau: lesió, peu, radiología, tennista.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1996