El massatge en casos d’estrès crònic

Yury Rosales Ricardo

Rosana Acosta

Enaidy Reynosa Navarro

*Correspondència: Yury Rosales Ricardo yuryrr82@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Rosales Ricardo, Y., Acosta, R., & Reynosa Navarro, E. (2018). Massage in Cases of Chronic Stress. Apunts. Educación Física y Deportes, 134, 95-109. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/4).134.07

631Visites

Resum

Es va realitzar un estudi amb l’objectiu d’actualitzar els coneixements existents sobre el massatge en el maneig d’estrès crònic a nivell internacional. Mitjançant una revisió documental i bibliogràfica d’articles científics publicats fins a desembre de 2015. Es van consultar les bases de dades següents: Medline, Scopus i Scielo. Es van usar les següents paraules claus: estrès, massatge; en idioma espanyol i anglès. Es van trobar 32 estudis, 1 d’ells metanàlisi, 1 revisió i 30 d’aplicació en els diferents nivells d’experimentació (pre, quasi i experimental), en la determinació de l’efectivitat del massatge en l’afrontament de l’estrès a nivell internacional. Aquests es van analitzar en tres etapes: estudis realitzats al segle xx; i del segle xxi, en els períodes de 2000 a 2009 i de 2010 a 2015. Segons els estudis trobats, el massatge aplicat de diferents formes, és efectiu en el maneig d’estrès crònic i els seus efectes negatius.

Paraules clau: estrés, massatge, salut.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 16 de juny de 2017

Acceptat: 22 de març de 2018

Publicat: 1 d'octubre de 2018