El futbol 9 com alternativa al futbol 11, a partir de l’estudi de la utilització de l’espai de joc

Daniel Lapresa

Javier Arana

Belén Garzón Echevarría

*Correspondència: Daniel Lapresa Ajamil daniel.lapresa@dea.unirioja.es

Idioma de l’original

Citació

Lapresa Ajamil, D., Arana Idiakez, J., & Garzón Echevarría, B. (2006). 9 football as an adjustment alternative to 11 football, based on the control of the space. Apunts. Educación Física y Deportes, 86, 34-44.

403Visites

Resum

Aquest treball d’investigació pretén demostrar que l’actual configuració de la competició existent a la Comunitat Autònoma de la Rioja –entre d’altres–, en el primer any de la categoria infantil, en relació amb el trànsit de la modalitat de futbol 7 a futbol 11, presenta diferències manifestes que impliquen un desajustament entre les característiques del joc i les possibilitats reals del nen. Com a conseqüència d’això es proposa una modalitat intermèdia, el futbol 9 –una alternativa concreta d’adaptació dintre d’un ventall molt ampli de possibilitats–, en la qual el domini de l’espai de joc no mostri diferències notables en relació amb el desenvolupament del joc que caracteritza el futbol 7 i, per tant, que suposi una adaptació progressiva de l’esport al nen i no del nen a l’esport dels  més grans.

Paraules clau: adaptació, deporte, esport, fútbol 9, metodologia observacional, metodología observacional, nen.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2006