El funcionament al govern autònom

Josep Masriera i Ballescà

Idioma de l’original

Citació

Masriera i Ballescà, J. (1987). El funcionamiento en la autonomía. Apunts. Educación Física y Deportes, 10, 25-28.

440Visites

Resum

L’Estatut d’Autonomia a Catalunya atorga a la Generalitat de Catalunya competències exclusives en matèria d’Esport i Lleure. Per a l’aplicació de l’Estatut, es creà el maig de 1980, depenent del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de l’Esport per tal que a través d’aquesta, s’assumissin les matèries i funcions de la seva competència. El juliol del mateix any es produeix el traspàs de competències de l’Estat a la Generalitat en matèria esportiva. En el moment de programar la política esportiva de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat que desenvolupés les competències assumides, calia tenir present que, com en molts altres aspectes de la nostra vida col.lectiva, ha estat la mateixa ciutadania la que de forma preferent, a través de les activitats de les escoles i els clubs, introduí primer i ha impulsat sempre l’esport al nostre país. Davant d’aquest fet históric, la Direcció General de l’Esport va considerar necessari, a l’hora de planificar la seva actuació, tenir molt en compte, potenciant-lo, el nostre model esportiu, que s’estructura a partir de la mateixa societat civil, i al qual donen suport les escoles i els clubs, com a impulsors de base, els Consells Comarcals i les Federacions, com a ens organitzatius i aglutinadors de pràctica esportiva i tot un seguit d’elements humans i materials de reforç, ensenyants, tècnics, installacions i equipaments, així com les mateixes administracions.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1987