El desenvolupament de la perícia en bàsquet: claus per a la formació del jugadord’alt rendiment

Mauro Sánchez Sánchez

Pedro Sáenz-López Buñuel

Francisco Javier Giménez Fuentes Guerra

Ángela Sierra Robles

Sergio Ibáñez Godoy

Ricardo Pérez de Rueda

Idioma de l’original

Citació

Sánchez Sánchez, M., Sáenz-López Buñuel, P., Giménez Fuentes-Guerr, F. J., Sierra Robles, A., Ibáñez Godoy, S., & Pérez de Rueda, R. (2006). The development of the skill in basketball: keys for the formation process of the high performance player. Apunts. Educación Física y Deportes, 83, 52-60.

376Visites

Resum

Investigacions recents han posat de manifest la dificultat de predir resultats futurs a partir dels mecanismes tradicionals en la detecció de talents. Com a conseqüència d’aquesta problemàtica s’han anat realitzant estudis que se centren en el desenvolupament de la perícia. La intenció és conèixer amb detall l’itinerari esportiu dels qui han arribat a grans èxits (experts) per tal d’intentar adaptar-lo a les futures promeses. Amb aquest plantejament es posa més èmfasi en la cura del talent que no pas en la detecció. En aquesta investigació s’ha comparat l’itinerari esportiu de 7 jugadors internacionals de bàsquet en actiu amb l’objectiu d’aportar més coneixement sobre el procés de formació del jugador d’alt rendiment. A través de l’anàlisi qualitativa de les entrevistes s’ha conformat un model de desenvolupament de la perícia on s’observa la complexa interacció del context, la pràctica i les motivacions, en el procés de formació del jugador d’alt rendiment.

Paraules clau: bàsquet, detecció de talents, pericia, psicologia, sociología.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2006