El desenvolupament de la investigació sobre pilota valenciana: guia bibliogràfica i fonts d’informació

Gregorio González Alcaide

Víctor Agulló Calatayud

Juan Carlos Valderrama Zurián

Rafael Aleixandre Benavent

*Correspondència: Víctor Agulló Calatayud victor.agullo@uv.es

Idioma de l’original

Citació

González Alcaide, G., Agulló Calatayud, V., Valderrama Zurián, J. C., & Aleixandre Benavent, R. (2010). The development of the research about Valencian Handball: bibliographical guide and information sources. Apunts. Educación Física y Deportes, 99, 5-12.

360Visites

Resum

Es presenta un estudi bibliogràfic dels treballs acadèmics sobre Pilota Valenciana, efectuat a partir de la consulta de les fonts documentals de la Federació de Pilota Valenciana, del Museu de la Pilota de Genovés i de diversos catàlegs i bases de dades. S’han identificat 181 treballs, entre articles de revistes (nre. = 95), publicacions monogràfiques (nre. = 40), comunicacions a congressos (nre. = 37), tesis doctorals (nre. = 5) i obres de referència (nre. = 4). Els treballs pioners es remunten als anys 60 i 70 del segle xx, mentre que s’observa una gran eclosió de publicacions a partir de mitjan de la dècada dels 80, en una tendència que es manté fins a l’actualitat, i que coincideix amb l’edició de revistes especialitzades, amb la celebració de diferents congressos i reunions científiques, i amb la lectura d’algunes tesis doctorals. Entre les matèries abordades en els treballs, hi trobem estudis històrics sobre el seu origen i desenvolupament, investigacions centrades en els espais físics en què té lloc el joc, en les distintes modalitats, en el vocabulari, que n’estudien l’interés i la importància que té per a l’àmbit educatiu, anàlisis sociològiques i estudis mèdics sobre les malalties relacionades amb la pràctica de la pilota com a activitat esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2010